rodina > Zprávy > Novinky z oboru

Údržba pneumatického označovacího stroje

2022-07-04

1. Lineární vedení os X a Y by měla být udržována v čistotě a nesmí na nich zůstat prach nebo železné hobliny;

2. Jednou za měsíc přidejte 20 # oleje do lineárního vedení osy Y. Na lineárním vedení je mazací tryska. Uchopte značkovací hlavu rukou a několikrát s ní pohybujte tam a zpět.

3. Pravidelně kontrolujte napnutí rozvodových řemenů os X a Y (jednou za tři měsíce);

4. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací bloky ozubených řemenů os X a Y (jednou za tři měsíce);

5. Vyčistěte pouzdro válce označovací hlavy a nedovolte, aby se do válce nebo měděného pouzdra dostal prach, železné piliny atd.;