rodina > Zprávy > Novinky z oboru

Jaké je použití laserového značkovacího stroje?

2022-06-25

Laserové značkovací stroje jsou známé svými laserovými oscilátory. Máme vláknové laserové oscilátory, které generují 1,06μm laserové paprsky, UV laserové oscilátory, které generují 0,355μm laserové paprsky, CO2 laserové oscilátory, které generují 10,6μm laserové paprsky. UV lasery převádějí základní laserové světlo na jednu třetinu vlnové délky prostřednictvím nelineárních optických krystalů. Vláknové lasery jsou známé svou vysokou účinností při výrobě elektřiny a jsou velmi kompaktní díky principu oscilace. Vláknové lasery jsou pro zpracování kovů vhodnější než UV a CO2 lasery. UV lasery jsou ovlivněny konverzí vlnové délky laseru a mohou provádět jemné zpracování s nízkými tepelnými účinky na materiály s vysokou absorpcí při těchto vlnových délkách, ale provozní náklady mohou být vysoké. UV laserové značení je ideální pro plasty. CO2 lasery jsou snadněji absorbovány průhlednými materiály, protože jejich vlnové délky jsou delší než vláknové lasery a UV lasery, takže jsou ideální pro značení na skle nebo jiných průhledných materiálech. CO2 lasery jsou ideální pro použití s ​​PVC, papírem, pryží, sklem a dřevem.